Verkiezingsprogramma 2018-2022

Dit programma, met uitdagende doelen, bepaalt wat  wij de komende jaren centraal willen stellen in ons handelen. Wij vinden dit een uitdaging. Bij beslissingen houdt de PvdA Oldenzaal als streven het behoud van inwonersaantal en daarmee de voorzieningen in stand.

PvdA Oldenzaal heeft haar visie op Oldenzaal uitgewerkt. Maak kennis met onze visie op de zes ambities, aangevuld met voor ons de belangrijke (sociale-, milieu- en financiële) paragrafen.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma van PvdA Oldenzaal!