Een bruisende stad

We streven naar een Oldenzaal dat aantrekkelijk is om in te wonen, werken en recreëren. Een Oldenzaal waar ondernemers zich willen vestigen en waar men graag naar toekomt om feest te vieren, te winkelen en om elkaar ontmoeten. Een Oldenzaal waar altijd wat te doen is.

Oldenzaal, de glimlach van Landgoed Twente

PvdA Oldenzaal vindt dat volgende drie elementen centraal staan omdat deze
het onderscheidend vermogen van Oldenzaal versterken; de binnenstad, Het
Hulsbeek en Oldenzaal als stedelijke kern van Noord-Oost Twente.

PvdA Oldenzaal benadrukt de verdere ontwikkeling van de cultuur-historische
elementen in de binnenstad, door zich sterk te maken voor de aanleg van
wandel- en fietsroutes, het blijvend ondersteunen van de VVV en andere
stadspromotie activiteiten. Wij vinden dat een belangrijke rol is weggelegd
voor de plaatselijke horeca als het gaat om het gastheerschap in Oldenzaal.

PvdA Oldenzaal benadrukt de aantrekkelijkheid van het Hulsbeek, omdat dit
een belangrijke toeristische trekpleister is voor Oldenzaal waar diverse
activiteiten plaatsvinden. Wij blijven inzetten op de samenwerking tussen
marktpartijen, bewoners en het bestuur van de stad.

PvdA Oldenzaal wil het culturele leven in Oldenzaal blijven ondersteunen en
daarom maken wij andere financiële keuzes. Cultuur heeft voor ons een
economische waarde voor het toerisme en is een verbindende factor voor onze
bewoners. Tevens zien wij het als gunstige voorwaarde voor Oldenzaal
vestigingsstad.

PvdA Oldenzaal vindt dat Oldenzaal een belangrijk onderdeel van Landgoed
Twente is en dat promotie van Oldenzaal daarom moet zijn ingebed in de
promotie van Landgoed Twente in zijn geheel. Op die manier zien we Oldenzaal
een rol van betekenis spelen in de ondersteuning van recreatie en toerisme in
Noord Oost Twente. Wij pleiten voor het onderbrengen van promotie
activiteiten vanuit Oldenzaal in één organisatie, waarmee we versplintering van
de promotie willen voorkomen.

Bedrijvigheid, succes van heden en toekomst

In de gemeente Oldenzaal heeft het accent altijd gelegen op spreiding over de
gemeente van werkgelegenheid en diversiteit van ondernemingen. Dit heeft de
afgelopen jaren geresulteerd in een verminderd risico op: leegstand,
werkloosheid, verloedering en financiële problemen.

PvdA Oldenzaal wil dit beleid continueren, omdat wij vaststellen dat Oldenzaal
daardoor minder kwetsbaar is. Wij vinden dat het bestuur van de stad het
algemene belang moet dienen en daarbinnen ondernemers de ruimte moet
bieden om binnen kaders te kunnen ondernemen. Wij zien het MKB als de
banenmotor voor jongeren, herintreders, laagopgeleiden en schoolverlaters en
de toeristische sector als belangrijke toekomstige aanvulling op de
bedrijvigheid in de gemeente Oldenzaal.

PvdA Oldenzaal zet zich in voor profilering van Oldenzaal als vestigingsstad en
wij onderstrepen het belang van de ligging van Oldenzaal aan belangrijke
verkeersaders en de overgang van de stad Oldenzaal naar de omliggende
natuur. Voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, winkelbestand en
overige dienstverlening maken in onze visie de stad Oldenzaal eveneens
aantrekkelijk als vestigingstad.

PvdA Oldenzaal wil voor de bereikbaarheid van Oldenzaal het Duitse achterland
betrekken in haar visie. Wij zien het bijvoorbeeld als een uitdaging om
bestaande OV diensten (trein en/of bus) uit te breiden in Euregio verband – nu
de GrenslandExpress is weggevallen – en zetten ons in voor het oplossen van
problemen in de spitsuren. Het intensieve goederenvervoer per spoor door
Oldenzaal moet verdwijnen, wij staan open voor een beter alternatief.

Oldenzaal, binnenstad met sfeer

PvdA Oldenzaal wil de uitgangspunten van het Masterplan binnenstad zoals
deze in 2009 zijn vastgesteld blijven continueren. In onze inhoudelijke visie
2014 gaan wij voor het stimuleren van een specifiek winkelaanbod en wij
bepleiten een centrale coördinatie (bijvoorbeeld met een Binnenstads
Ontwikkelings Maatschappij).

PvdA Oldenzaal wil blijven investeren in de binnenstad. We zetten ons op korte
termijn in voor de Groote Markt, de tuinen van Soer, transformatie van
winkelpanden naar volledige woningen, ontwikkeling van de Vijfhoek en
behoud van onze musea (Palthehuis, Pelgrim, Hofnar, Michoriushuis en
Plechelmuskerk).

PvdA Oldenzaal zet zich op de lange termijn in voor de herinrichting van de
singels. Daar moet meer ruimte komen voor groen, water, fietspaden en de
herkenbaarheid van de vroegere stadsgrens.

Oldenzaal, de glimlach van Landgoed Twente

PvdA Oldenzaal vindt dat volgende drie elementen centraal staan omdat deze
het onderscheidend vermogen van Oldenzaal versterken; de binnenstad, Het
Hulsbeek en Oldenzaal als stedelijke kern van Noord-Oost Twente.

PvdA Oldenzaal benadrukt de verdere ontwikkeling van de cultuur-historische
elementen in de binnenstad, door zich sterk te maken voor de aanleg van
wandel- en fietsroutes, het blijvend ondersteunen van de VVV en andere
stadspromotie activiteiten. Wij vinden dat een belangrijke rol is weggelegd
voor de plaatselijke horeca als het gaat om het gastheerschap in Oldenzaal.

PvdA Oldenzaal benadrukt de aantrekkelijkheid van het Hulsbeek, omdat dit
een belangrijke toeristische trekpleister is voor Oldenzaal waar diverse
activiteiten plaatsvinden. Wij blijven inzetten op de samenwerking tussen
marktpartijen, bewoners en het bestuur van de stad.

PvdA Oldenzaal wil het culturele leven in Oldenzaal blijven ondersteunen en
daarom maken wij andere financiële keuzes. Cultuur heeft voor ons een
economische waarde voor het toerisme en is een verbindende factor voor onze
bewoners. Tevens zien wij het als gunstige voorwaarde voor Oldenzaal
vestigingsstad.

PvdA Oldenzaal vindt dat Oldenzaal een belangrijk onderdeel van Landgoed
Twente is en dat promotie van Oldenzaal daarom moet zijn ingebed in de
promotie van Landgoed Twente in zijn geheel. Op die manier zien we Oldenzaal
een rol van betekenis spelen in de ondersteuning van recreatie en toerisme in
Noord Oost Twente. Wij pleiten voor het onderbrengen van promotie
activiteiten vanuit Oldenzaal in één organisatie, waarmee we versplintering van
de promotie willen voorkomen.