Standpunten

Zoeken

Een bruisende stad

We streven naar een Oldenzaal dat aantrekkelijk is om in te wonen, werken en recreëren. Een Oldenzaal waar ondernemers zich willen vestigen en waar men graag naar toekomt om feest te vieren, te winkelen en om elkaar ontmoeten. Een Oldenzaal waar altijd wat te doen is.

Lees verder

Een sociale en sterke stad

Wij streven naar een slagvaardige en transparante lokale overheid. Een lokale overheid die samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven opstaat om met hun creativiteit en inzet Oldenzaal socialer en sterker maakt.

Lees verder

Investeren in lokale economie en milieu

PvdA Oldenzaal vindt dat de gezonde financiële positie van de gemeente Oldenzaal gehandhaafd moet blijven. Dit betekent dat structurele uitgaven gedekt moeten worden door structurele inkomsten. Met eenmalige investeringen in bijvoorbeeld duurzame oplossingen willen we structurele lasten omlaag brengen.

Lees verder